inci aksak
Her Asyalıyı Çinli kabul etmek ve her Çinli kabul edilen Asyalıyı gür bir “Koniçiva!” ile selamlamak Uzakdoğu hakkında düştüğümüz milli yanılgılarımızdır. O ülkelerin arasında da biri vardır ki,  ete kemiğe bürünse kesinlikle tüm evlere kabus gibi çökmüş komşunun örnek çocuğu gibi görünecek düzen, nizam, intizamda; ütülü gömleği, vatkalı ceketi ve kravatıyla uyuyan çocuk, Japonya. Çoğumuzun…