İbn Arabi…
Sub Press’te Ocak 2019: Anarşist Pedagojiler, Çay Kitabı, Antonin Artaud, İbni Arabi… Şeyh-ül Ekber Muhyiddin İbn Arabi ile Yolda Uluslararası İbn Arabî Cemiyeti’nin de saygın bir üyesi olan Bey bu makalelerde bizi Şeyh-ül Ekber İbn Arabî’nin rehberliğinde İslam’ın heteredoks dünyasında bir yolculuğa çıkararak katı geleneksel yorumlarla çoraklaşmış bir çölde bâtınî tevillerle önümüze yeni ufuklar açıyor, hatta…