Sülbiye Yıldırım
Edebiyat dünyamızda açıkça dillendirilmeyen konulardan birisi eleştiri ve eleştirmen olgusudur. Türkiye’de Tanzimatla birlikte, özellikle Ahmet Mithat’ın yayınlarıyla gündeme giren eleştiri ne yazık ki günümüze geldiğimizde işlevini yitirmiştir. Eleştiri mekanizmasının neden işlemediği konusunu ayrı tutarak Ocak ayında çıkan bir kitaptan söz etmek istiyorum. Şair kimliğinin yanında, eleştirmen kimliğiyle de öne çıkan Mehmet Aslan, son yıllarda çok…
‘Emekçi kadınlar’ cephesinde bu yıl da değişen bir şey yok. Bu 8 Mart’ta da yine başındaki “emekçi” sıfatı kırpılarak, belleklerimizdeki yeri “Kadınlar Günü”ne indirgenmeye çalışılan, sıradan bir “Kadın Günü” yaşıyoruz. Kadın vurgusunu öne çıkaran şirketlerin, kadın işçileriyle övünen 8 Mart reklamıyla algılarımızla oynamasını izliyoruz. Kadın söylemi üzerinden tüketimi körükleyenlere destek olmak için, yaralı bilinçlerimizle mağaza…
20. yüzyıl bilimsel anlamda insanın en büyük atılımı yaptığı yüzyıldır. Bilim insanları; eğer insanın o sonsuz merak duygusu olmasaydı ve hayal gücünü çalıştırmasaydı bugünkü bilgi birikimi mümkün olmazdı diyerek, bilimsel gelişmelerde en büyük payı insanın hayal gücüne ve merak duygusuna veriyorlar. Merakın ve hayal gücünün etkili olduğu alanlardan biri de, insanın kendini ifade yollarından biri…
“Belgesel film, giderek kötüleşen dünyaya muhalif olmak için çekilir. Kısa ya da uzun metrajlı bir filmi hobi olarak çekebilirsin ama belgesel film, hobi olsun diye yapılan bir şey değildir. Belgesel ne bir meslek ne de bir hobi, belgesel derdi olanın yaşam biçimidir.” diyen Kibar Dağlayan Yiğit’le, iki yıl önce, derdini dile getirdiği iki güzel belgesel…
Duyu organlarımız aracılığıyla bize ulaşan uyarılar vasıtasıyla çevremizi anlamamızı sağlayan algı, bilişsel süreçtir ve gündelik yaşantımızda çok önemli bir olgudur. İnsanın, diğer canlılardan farklı olmasını sağlayan bilincinin gelişimi, bu bilişsel süreç sonucunda oluşur. Bu sürece büyük katkı sağlayan organlardan biri olan göz, aynı zamanda bilincin bir ürünü olan sanatın da odak noktasındadır. İnsan düşünsel ve…
Eleştirel okuma, yapıtla okur arasında kurulan özel bir bağdır. Okuduğu metne çoklu bakış açısıyla bakılmasını zorunlu kılan eleştirel okumayı alışkanlık edinen okur, metinle arasında özel bağı kurmak için oldukça yoğun bir çaba harcar. Emek isteyen eleştirel okumaya yönelmek demek; okuma yetisi sonucunda kazanılan birikimin, kişinin okuduklarını sorgulamada yazılanlara anlam yüklemede kullanması demektir. Bu tür okuma,…
Öyle tarihler vardır ki yarattığı acıların şiddeti hiç eksilmez, onları yaşantımızın önemli bir parçası olarak sürekli hatırlarız. Hatta bir daha aynı acılar yaşanmasın, unutulmasın diye çabalarız. Aklımızdan isyanı, gönlümüzden sorumluluğu hiç çıkmayan 13 Mayıs 2014 tarihi de acısı hiç dinmeyen bir olayın tanığı olarak, yüreğimizde ağırlığını her daim hissettiren önemli olaylardan biri. 13 Mayıs 2014…
Kitap fuarları kitapseverlerin coşkuyla bekledikleri önemli kültür olaylarından biridir. Onlarca yayınevinin yayımladığı binlerce kitabı bir arada görmek, dokunmak, salonlar dolusu kitabın kokusunu içine çekmek, kitapsever için büyük bir ayrıcalık, mutluluk veren bir durumdur. Kitap ortak paydasında buluşan insanlarla birlikte olmak, yaşadığı çağın hızı içinde yalnızlaşan bireyin, yaşamı yeniden fark etmesi, yalnız olmadığını duyumsamasıdır aynı zamanda.…
“İnsanın insandan korkmasına karşıyım İşte bunun içindir Bütün yazıp / Altına imza attıklarım” Acımasızlığından ve sömürüsünden kaybetmeden geçen koca bir yılın ardından yeni bir 8 Mart’tayız. Yine günün anlamını unutturmaya yönelik söylemlerle kadın direnişinin ve emeğinin yok sayıldığı bir 8 Mart’ı daha yaşıyoruz. Kadının kamusal alandan çekilmeye zorlandığı, toplumsal hayatta edindiği haklarını kullanmasının engellendiği, cinsel…