İran Masalları Hakkında-2 | Kubilayhan Yalçın

Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik: Kalenderîler adlı çalışmasında şöyle diyor: “Hacı Bektaş-ı Veli’nin tıpkı Barak Baba gibi, yarı çıplak, saçı sakalı, kaşları kazınmış, ama uzun ve gür bıyıkları olan bir Haydari şeyhi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Hiç şüphesiz bu portre, klasik Bektaşi ikonografisinde iyice yer etmiş bulunan… …cübbeli, sakallı, bıyıklı, başı taçlı Hacı … Okumaya devam et İran Masalları Hakkında-2 | Kubilayhan Yalçın